פורטל דיירים

פרויקטים

תשתיות

למעלה מ־30 שנה של מומחיות בעבודות פיתוח ותשתיות: כבישים, עבודות עפר, מים וביוב, בטון, פיתוח, חשמל, תאורה, חניונים וגינון.

image
image

נשר קו יבש

image

פיתוח במע"ר

image

חניון תת קרקעי בשכונת מורשת

image

פיתוח שצ"פים

image

כביש 20

  תשתיות

  כמעט 30 שנה של מומחיות בעבודות פיתוח ותשתיות בכל סדרי הגודל ובמגוון תחומים, כולל כבישים, עבודות עפר, מים וביוב, בטון, פיתוח, חשמל, תאורה, חניונים, גינון ומערכות.

  התאמות נגישות באתר
  שינוי צבע טקסט
  שינוי צבע רקע
  שינוי צבע כותרות
  הגדלה והקטנת הגופן
  שינוי מרווח בין שורות
  שינוי מרווח בין אותיות
  wa
  wa
  איך אפשר לעזור?

  סרקו את הברקוד כדי לעבור לנציג שירות

  qr