מיקום : אשדוד

שם המזמין (היזם): ש.ס. אדיר

אדריכל : וולטר שיינקמן

מנהל פרויקט / מפקח : מתן קן-תור

תחילת הפרויקט : 5.13

גמר פרויקט : 4.16

סטאטוס הבניה : נמסר