בניה, הרצליה, התחדשות עירונית, רוויה, הריסה, תל אביב,

שטח המבנה הוא כ 2,500 מ"ר , בנוי עבודות פיתוח מיוחד בשטח של 3,000 מ"ר.

אודיטוריום - אלמנט מפלדה עגול וארוך מחופה אלומיניום שבו המבקרים הולכים לאורך הצינור ונחשפים לאפקטים כולל מסך רמקולים וכד'.