מתועשת, אדריכלות, תכנון, מגורים, ירושלים, ירוקה, פרטי,

אלמנטי/כיפות/בריכות מים דקורטיביים, גדרות זכוכית, קירות זכוכית מחוברים ב"עכבישים", חיפויי גרניט בשיטה היבשה, קונסטרוקציות מחופות בקסטות אלומיניום, שערי חשמליים, דלתות אוטומטיות, מערכות אלקטרו-מכאניות.

שם המזמין (היזם): האוניברסיטה העברית

אדריכל : משרד מושלי-אלדר, – סער אליאל

מנהל פרויקט / מפקח : חב' ג.פ הנדסה – פיטר גולודץ 050-5518982

תאריך אכלוס : 2010

שטח / יח"ד : כ- 200 מ"ר ושטח הפרויקט כולל פיתוח כ- 2800 מ"ר.