המבנה הוא בשטח של 8,628 מ"ר, בנוי 4 קומות בשטח 5,255 מ"ר ומרתף בשטח 3,372 מ"ר.

המבנה תוכנן ע"י 2 אדריכלים כאשר משרד יסקי-מור-סיוון היה אחראי על החזיתות ולובאים קומתיים ומשרדה של נעומי ברון היה אחראי על עיצוב תכנון חלוקה הייעודית של המרפאה.

העבודה כללה תיאום וניהול ביצוע של כל המערכות אשר קבלניהם כפופים חוזית ישירות ליזם. בין היתר מערכות גזים רפואיים (אויר, ואקום וחמצן), מערכות מיזוג אויר ייעודיות לחדרים נקיים, מערכת חשמל תומכת חיים ומערכות מתח נמוך שונות.

אלמנטים מיוחדים נוספים במבנה: חדר מדרגות המשמש כמרחב מוגן, חדרים נקיים עבור כירורגיה וגסטרו, חדרי רנטגן וממוגרפיה.

מיקום : אשקלון

שם המזמין (היזם): שירותי בריאות כללית