מבנה בן 1,200 מ"ר שכולל בתוכו: פלנטריום, חדרי פעילות מגוונים וכן חדר מדיטציה. בחזית המבנה נמצא גן יפני. המבנה על שם ריקוהו מדרמה-סאן.

מיקום : נתניה

שם המזמין (היזם): חברנ לפיתוח נתניה

אדריכל : מרסלו ברסטוביסקי

מנהל פרויקט / מפקח : אידאה הנדסה

מנהל פרויקט : ניר פנחס

מנהל עבודה : אחמד אבו פרוה

תחילת הפרויקט : 19.6.14

גמר פרויקט : 19.4.16

סטאטוס הבניה : הושלם

ממליץ : חברה לפיתוח נתניה