Yehuda_Hayamit_1

חיזוק בניין רכבת המורכב מ 3 כניסות, סה"כ 23 דיירים, תוספת ממ"ד, מרפסת שמש והרחבות לכל דירה ובנייה של 16 דירות חדשות

מיקום : תל אביב

כתובת הפרויקט : יהודה הימית 14

שם המזמין (היזם): קן התור - החטיבה להתחדשות עירונית

אדריכל : עופר סגל, סגל אסף אדריכלים

מנהל פרויקט : תמיר חפץ

סטאטוס הבניה : לקראת הגשה להיתר בנייה