יזמות, פינוי, מגורים, פרטי, ירושלים, ירוקה, תכנון,

סוג המבנה שני מבני מגורים 23 יח"ד בכל אחד עם מרתף, חניון משותף. כל בנין 9 קומות מגורים + ק"ק.

מיקום : רחובות

כתובת הפרויקט : רחוב הרב ברמן 8 רחובות

שם המזמין (היזם): קבוצת רכישה

אדריכל : עמית רחמים

מנהל פרויקט / מפקח : יוני הר טוב

מנהל פרויקט : אלי נייס

סטאטוס הבניה : נמסר

שטח / יח"ד : 23