20130828_125347

20140702_122053P3010034PB12000220130416_110337

 

 

 

 

בית לחייל הבודד- רמת גן
המבנה משמש כמלונית לחיילים בודדים, המבנה כולל קומת כניסה עם לובי כניסה חדר אוכל ומחשבים ושלוש קומות מגורים עם 14 חדרי שינה בכל קומה (52 סה"כ) על שטח של 2,400 מ"ר.

מיקום : רמת גן

כתובת הפרויקט : רוקח 121 רמת גן

שם המזמין (היזם): האגודה למען החייל

מנהל פרויקט : יואב מאיר

מנהל עבודה : אמיר הירש

תחילת הפרויקט : 05/2011

גמר פרויקט : 13/10/2013

שטח / יח"ד : 2,400 מ"ר