בית אבות עם 78 חדרי אישפוז, מבנה המחולק לשתי קומות טיפול ומרתף לחדרי מערכות (מאגרי מים, חדר חשמל ועוד) סה"כ 5,500 מ"ר.

מיקום : פתח תקוה

כתובת הפרויקט : רחוב ארלוזרוב 35 פתח תקווה

שם המזמין (היזם): ק.ש.ת.

אדריכל : פרי ושות' אדריכלים בע"מ

מנהל פרויקט : אבי יעקובי

מנהל עבודה : דוד דמנדר

גמר פרויקט : מרץ 2018

סטאטוס הבניה : בביצוע