היתר, קבלנית, גבעתיים, פרויקטים, רמת גן, דיור, אדריכל,

בית אבות עם 78 חדרי אישפוז, מבנה המחולק לשתי קומות טיפול ומרתף לחדרי מערכות (מאגרי מים, חדר חשמל ועוד) סה"כ 5,500 מ"ר.

מיקום : פתח תקוה

כתובת הפרויקט : רחוב ארלוזרוב 35 פתח תקווה

שם המזמין (היזם): בית קשת

מנהל פרויקט : יואב מאיר

מנהל עבודה : רומן

סטאטוס הבניה : ממתינים להתר חפירה