מתועשת, בניה, תל אביב, הנדסה, בניין, קבלן, בינוי,

מרכז צעירים הכולל אודיטוריום גבוה וכן אגף כניסה בצורת קונוס.

שם המזמין (היזם): עיריית אשדוד

אדריכל : גיל מינסטר

מנהל פרויקט / מפקח : ט.י.ר.ן. הנדסה

תאריך אכלוס : 1.10.13

שטח / יח"ד : שטח המבנה כ- 2,000 מ"ר, שטח הפיתוח כ- 2,000 מ"ר