פינוי, ירושלים, מגורים, פרטי, ירוקה, תכנון, ציבורי,

מיקום : פתח תקוה

כתובת הפרויקט : אפעל 9-11