נתיבות – יח"ד 90

קרית מלאכי – מגורי יזמות

בזכות נסיונה כחברה קבלנית ומבצעת חברה הקימה החברה פרויקטים רבים כחברה יזמית
בין הפרויקטים כחברה קבלנית ומבצעת גם יחד..