נתיבות – מול הפארק

קרית מלאכי – שכונת המחנה

טבריה- קרית צאנז

בזכות נסיונה כחברה קבלנית ומבצעת חברה הקימה החברה פרויקטים רבים כחברה יזמית
בין הפרויקטים כחברה קבלנית ומבצעת גם יחד..