סאגה ניהול פרויקטים

עודד בונה - בונה טל

פיטר גולודץ

קוזקיש מיכאל

גפן זליג

רפי שחף - מהנדס