פיטר גולודץ

קוזקיש מיכאל

גפן זליג

רפי שחף - מהנדס

יעקב שקד

ליאון גורודצקי